งานประเพณีสงกรานต์ จ.เชียงราย

ข่าว Add comments

ณ สวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงราย

ขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่อลังการในพิธีแห่ไม้ค้ำสรีชมการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนาน ประกวดสาวน้อยสงกรานต์ ประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้าน เล่นสาดน้ำ ถนนคนเล่นน้ำ

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6529WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in