งานประเพณีสงกรานต์แม่สาย

ข่าว Add comments

ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง พระบรมราชนุสาวรีย์ พระเจ้าพรหมมหาราชและพระแสนเมือง การประกวดขบวนแห่สงกรานต์จากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายและจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6530WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in