การแข่งเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว Add comments

ณ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

08.45 น. เริ่มการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17.00 น. เสร็จการแข่งขันเรือยาววันแรก

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558

09.00 น. ริ่มการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14.00 น. คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ปะรำพิธี

15.00 น. เริ่มการถ่ายทอดสด (ไทยรัฐ TV), ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี) มอบเกียรติบัตรและกล่าวเปิดงานฯ พร้อมรับชมการแข่งขัน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถแวะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานได้ ดังนี้ ชมพระพุทธรูปทองคำ สมัยกรุงศรีอยุธยา ณ วัดพะเยาว์, ชมภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องคาวีที่สวยงาม พร้อมนมัสการพระประธานในอุโบสถ ที่อัญเชิญมาจากกรุงเก่าสุโขทัย ณ วัดสมุหประดิษฐาราม, ชมการทอผ้า และเลือกซื้อผ้าทอของชาวบ้านไทยวน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลบ้านต้นตาล, เลือกซื้อสินค้า ณ ตลาดน้ำลาวเวียง ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และชม ชิม ช้อป ณ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล ได้ทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6176WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in