งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง

ข่าว Add comments

ณ บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่แรง

การแสดงนิทรรศการผ้าฝ้ายทอมือ การแสดงดนตรีพื้นเมือง

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6525WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in