ประเพณีขึ้นธาตุแก่งสร้อย

ข่าว Add comments

ณ วัดพระธาตุแก่งสร้อย ตำบลบ้านนา ห่างจากเขื่อนภูมิพลประมาณ 56 กิโลเมตร เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

มีการแข่งขัน การตกแต่งขบวนเรือ การแข่งขันโคมลอย และจุดดอกไม้ไฟ หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน และการละเล่นมีการทำบุญ และพิธีล้านนา สืบชะตาให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6534WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in