ประเพณีสงกรานต์ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ข่าว Add comments

ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประกวดธิดาช้างน้ำผึ้ง นางสงกรานต์บางน้ำผึ้ง การแสดงดนตรี และการแสดงตลก ชมการละเล่นพื้นบ้าน

 

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6544WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in