ประเพณีสงกรานต์มอญ อำเภอสังขละบุรี

ข่าว Add comments

ณ วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

การเข้าวัดถือศีล อาบน้ำพ่อแม่ผู้สูงอายุยามเย็นที่วัด และการขนทรายไปร่วมก่อเจดีย์ ทรายของชาวมอญ การละเล่นพื้นบ้านชาวมอญ แข่งสะบ้า แข่งขึ้นเสาน้ำมัน พิธีสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ ชมขบวนพระสงฆ์เดินเหยียบไปบนหลังคน

 

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6547WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in