มหกรรมผ้าไทย เทิดไท้ราชินี

ข่าว Add comments

ณ กรุงเทพมหานคร

การจัดนิทรรศการผ้าไหมไทยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย การจัดแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านผ้าไหมไทย และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6656WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in