งานเอเชียแปซิฟิกแดนซ์

ข่าว Add comments

ณ กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันศิลปะการเต้นระดับเอเชียแปซิฟิกเวที Asia Pacific Dance Competition โดยผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นระดับเยาวชน และมืออาชีพ ทั้งแบบทีมและเดี่ยว

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6672WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in