งานเดินวิ่งแม่เมาะมินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 24

ข่าว Add comments

ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

การแข่งขันเดิน วิ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำรายได้มอบให้แก่กิจกรรม สาธารณประโยชน์

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6673WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in