งานแฟชั่นโชว์ผ้าไทยอาเซียน

ข่าว Add comments

ณ จังหวัดสงขลา

การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าไหมจากนางแบบมืออาชีพ  สิงหาคม 2559

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 

 

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6671WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in