จักรยานมิตรภาพไทย เมียนมาร์ ประจำปี 2559

ข่าว Add comments

ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศพม่า

การแข่งขันจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6683WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in