งานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้น หล่มเก่า ประจำปี 2559

ข่าว Add comments

ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ชมการสาธิตทำขนมเส้น และการจำหน่ายขนมเส้น ชมกิจกรรมการแข่งขันกินขนมเส้น ชมการประกวดธิดาขนมเส้น ชมการแข่งขันบีบเส้นขนมจีนที่ยาวที่สุด ชมการประกวดคู่รักยืนนาน ชมการแข่งขันตำซั่ว

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6715WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in