งานประเพณีชาวอู่ไท งานบุญเดือนสาม

ข่าว Add comments

ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

งานประเพณีชาวอู่ไท งานบุญเดือนสามเดิมเป็นงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก จึงได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6723WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in