เย็นสุด…สุขที่เลย

ข่าว Add comments

ณ ลานต้นคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลย

การแสดงดนตรีในสวนคริสต์มาส บริเวณกังหันลม การละเล่นตัวตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สนุกกับการถ่ายภาพในบริเวณลานคริสต์มาสที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

http://inter.tourismthailand.org/index.php?id=185&event_id=6260WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in